Algemene voorwaarden

Dit zijn onze algemene voorwaarden. Deze zijn van toepassing op elke overeenkomst die wij sluiten. Heb jij hier vragen over? Neem dan contact met ons op via info@oplichterspraktijk.nl of onze social media kanalen. Ons post- en retouradres is Jipkesbeltweg 20, 7443 PN Nijverdal. 

KvK nummer: 82989818

Artikel 1  – Product en betalingen

De Oplichterspraktijk verkoopt handgemaakte LED neon verlichting op aanvraag en via de webshop. De prijzen van onze producten staan in onze webshop aangegeven. Betalingen vinden plaats via online betaalservice. Mollie. De verzendkosten komen voor de rekening van de koper.

Artikel 2 – Retourbeleid

De koper mag het product binnen 14 dagen na ontvangst retour sturen. Dit kan de koper doen door een e-mail te sturen naar info@oplichterspraktijk.nl. Nadat de koper een bevestiging per e-mail heeft ontvangen, moet het product binnen 14 dagen retour worden gezonden, inclusief alle geleverde toebehoren. Binnen 14 dagen storten wij het volledige aankoopbedrag terug. Wij gebruiken voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat tijdens de aankoop is gebruikt. De koper draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Tijdens de bedenktijd dient de koper zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. Producten die specifiek zijn ontworpen en geproduceerd naar wensen van de koper worden niet retour geaccepteerd. 

Artikel 3 – Garantie

Wij geven 1 jaar garantie op onze LED neon verlichting. Als het product bij normaal gebruik en binnen deze garantietermijn kapot gaat, behouden wij het recht per geval te kijken naar een goede oplossing: vervanging van het product of reparatie. In beide gevallen dient het defecte product naar ons opgestuurd te worden. De verzendkosten zijn voor rekening van de koper.

Artikel 4 – Aansprakelijkheid

Wij zijn niet aansprakelijk voor de schade die veroorzaakt is door gebruik van een product. Dit geldt niet voor schade die is ontstaan door ons toedoen of nalatigheid. 

Artikel 5 – Privacy Policy

Wij beschermen ieders persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Artikel 6 – Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten (zoals: auteursrechten, beeldmerken, woordmerken) op onze teksten, foto’s, beelden en andere materialen, zijn ons eigendom (of hebben wij in beheer met toestemming van de rechthebbende). Uw gebruik mag hier geen inbreuk op maken.

Artikel 7 – Klachtenregeling

Als de koper een klacht heeft over de uitvoering van de overeenkomst, kan deze – binnen bekwame tijd nadat de koper de gebreken heeft geconstateerd – volledig en duidelijk omschreven worden gestuurd naar info@oplichterspraktijk.nl. Wij zullen deze klacht zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen, afhandelen nadat we de klacht hebben ontvangen. Als we langer nodig hebben om de klacht af te wikkelen, ontvangt de koper binnen 14 dagen een bevestiging van de klacht met daarin meer duidelijkheid over de termijn van afhandeling. Als we de klacht niet onderling kunnen oplossen, ontstaat er een geschil dat valt onder de geschillenregeling.

Artikel 8 – Geschillenregeling

Op overeenkomsten tussen ons en de koper waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing